ทดสอบรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอเนกประสงค์ ปรับระดับขึ้นรถสูง 90 ซม.

ทดสอบรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอเนกประสงค์ ปรับระดับขึ้นร.

การเคลื่อนย้ายตัว จากเตียงลงนั่งรถเข็นด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

การเคลื่อนย้ายตัว จากเตียงลงนั่งรถเข็นด้วยตนเอง สำหรับผ.